فرایان از فضای وب، به عنوان محلی برای ارائه خدمات کاربردی استفاده می کند. تمامی سرویس های فرایان در وب قرار دارند و شما می توانید از هر نقطه جهان و در هر زمان به سرویس های خود دسترسی داشته باشید. علاوه بر این وب به عنوان «ابر ذخیره سازی» (Cloud) اطلاعات استفاده می شود و اطلاعات را در اختیار سایر سرویس ها و نرم افزار ها قرار می دهد.

در حال حاضر سرویس های زیر به صورت فعال خدمات ارائه می کنند: